MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness Egitimi (12).jpg
Mindfulness

​Mindfulness kavramı (Türkçe’de   farkındalık,  bilinçli farkındalık,  bilgece farkındalık  ya da   yargısız farkındalık  olarak da kullanılmaktadır) belirli bir tutumla farkında olma halini anlatır.  Mindfulness daha az tepkisel ve genellikle daha mutlu olduğumuz, daha geniş bir varoluş biçimi yaratır. 

 

Mindfulness ile dikkat ve tutum becerilerimiz üzerinde çalışarak hayattaki zorlukları karşılayabilme esnekliğimizi arttırmak mümkündür.

 

Mindfulness eğitimlerinde dikkati şimdiki ana bilinçli olarak çevirebilme, anda olanları yargısız, açık bir yaklaşımla görebilme, hem olaylara, hem de kendimize kabul ve şefkatle yaklaşabilme becerileri üzerinde çalışılır.   Böylece mindfulness, olaylar ve yaşadığımız deneyimlerle ilişki kurma şeklimizi dönüştürür. Mindfulness hem kendi başına bir iyi yaşam becerisi, hem de psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde yeri olan bir araçtır.

Mindfulnessın bilimsel temelleri

Mindfulness üzerine pek çok bilimsel çalışma yapılmış iyi oluş halini geliştiği kanıta dayalı bir şekilde bilinen bir araçtır.

Mindfulness kendi zihnimizi daha iyi tanımamızı sağlayarak fonksiyonel bir değişim sunar. Bu anlamda mindfulness kişinin inançları, tutumları, düşünceleri ve duygularını mercek altına alarak farkındalık yaratır ve bu farkındalık sayesinde kişinin yeni seçimler yapma yolu ile davranış değişikliği yaratmasını hedefler. Bu yönü ile mindfulness eğitimi diğer konuşma terapileri ve psiko-eğitimler gibi çalışır. Mindfulness yaklaşımı ile ilgili bazı çalışmalar için Oxford Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nin araştırma sayfasına  ve Brown Üniversitesi Mindfulness Merkezi araştırma sayfasına bakabilirsiniz.

Mindfulnessın bilimsel olarak da kanıtlanmış bir diğer özelliği de düzenli bir mindfulness pratiği ile beynin yapısal olarak da değişmesidir. Bu konuyla ilgili güncel çalışmalar için Harvard Üniversitesi’nden Sara Lazar’ın çalışmalarına bakabilirsiniz.

Her iki durumda da kilit kavram beynin nöroplastisite özelliğidir.  Mindfulness meditasyonu zihnin nöroplastisite özelliğini direkt etkileyerek değişim fırsatı sunar. Meditasyon ayrıca sinir sistemimizi sakinleştirerek nöroplastisiteyi olumsuz etkileyen stres seviyemizi düşürür.

 

Bu alanda farklı programlar olmakla beraber, uluslararası olarak tanınan, kanıta dayalı faydaları bilinen programlar mindfulness programlarının  ilki olan Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR) ve Mindfulness yaklaşımı ile Bilişsel Davranışçı Terapinin birleşmesinden oluşan Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT) programlarıdır.   

Mindfulness Egitimi (17).jpg
Mindfulness Egitimi (28).jpg